Badía Herrera, Josefa: «Erotismo y sensualidad en el teatro hagiográfico de fines del XVI», Omnia Vincit Amor. Amor i Erotisme a les Literatures Clàssiques i la seua Recepció, ed. de Víctor Escudero, Núria Gómes Llauge y Ángel Narro, A.M.Hakkert Publishing, 2015.