Garcia Mascarell, Purificació: “L’autor, el lector i el teòric enfront de la literatura digital: els reptes de les textualitats electròniques”,  Rafael Alemany, Francisco Chico (eds.), Ciberliteratura i Comparativisme, SELGYC, Universitat d’Alacant, 2012.