Garcia Mascarell, Purificació: “Pilota valenciana. La tradició d’un joc de cavallers”, Caramella 23 (2010).